seven

Integritetspolicy

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Idékök, Galjalyckevägen 13, 294 77 Sölvesborg, e-mail: [email protected], (”Idékök”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.​

Vilka uppgifter behandlar vi:
För vår intresseanmälan samlar vi in personuppgifter som, namn, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer, civilstånd, födelsedatum, yrke, arbetsgivare, nuvarande hyresvärd, inkomst, betalningsanmärkningar, husdjur & medsökandens ovanstående information.

Vi använder aldrig era uppgifter för att skicka ut reklam eller annan information från tredje part.

​För vår serviceanmälan samlar vi in personuppgifter som, namn, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer, vilket problem hyresgästen upplever och hur denne vill bli kontaktad.

​Varför behöver vi dina uppgifter
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig möjlighet att besvara dina frågor gällande renovering och uppbyggnad av kök, samt kunna besvarar förfrågningar generellt så snabbt och effektivt som möjligt. Vi värderar din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vi behöver.

​Vad gör vi med dina uppgifter
Dina uppgifter behandlas av vår personal i Sverige på våra egna eller IT-partners servrar inom EUs gränser.

Vi arbetar grundligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

​Hur länge behåller vi dina uppgifter
För intresseanmälan behåller vi er inskickade information i upp till ett års tid.

​Vilka är dina rättigheter
Om du anser att de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt i att få dessa rättade och i vissa fall borttagna. Denna policy upplyser dig om vilka uppgifter vi har om dig, Du har även rätt att få ut de uppgifter vi har om dig. Önskar du använda dig av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på [email protected].

Om du inte är nöjd med vårt svar på din begäran eller anser att vi behandlar dina uppgifter olagligt har du rätt att kontakta Datainspektionen med ditt ärende.